نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله کوشش شده است که ضمن معرفی زمینه های مربوط به دانش ژئوتکنیک و حوزه فعالیت آن، با اشاره به تاریخچه اجمالی آن از آغاز تا به امروز، دیدگاههای اصولی و مسیر پیشرفت آن نیز به طور مختصر مورد بحث قرار گیرد، همچنین با توجه به عناوین مجلات و زمان شروع انتشار آنها، زمان و عنوان گردهماییها و وقایع مشابه آنها در این مبحث، سهم نسبی کشورهای مختلف در پیشرفت این موضوع نشان داده شود و در عین حال، نگاهی به وضعیت توسعه این شاخه از علوم مهندسی در کشور خودمان داشته باشیم و سرانجام پیشنهادهایی ارائه شود. که بتواند حرکتهای آینده را از "پیری فرهنگی" به " تبادل فرهنگی" سوق دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Outline View of the Science of Geotechnics and Evaluating its Historical Devevopment up to 2000

نویسنده [English]

  • M. Vafaeian

چکیده [English]

Not available