نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مهندسی عمران و معماری در عین مشابهت ها و همگراییهای موجود، نقاط افتراق بسیاری دارند که سبب جدایی این دو رشته از هم می شود. از آنجا که در فعالیتهای مربوط به ساختمان هریک از آنها دخالت دارند، بنابراین ناهمگراییهایی در نحوه آموزش و عملکرد مهندسی در بین مهندسان به چشم می خورد. از این رو، ایجاد و راه اندازی رشته مستقلی با عنوان"مهندسی ساختمان" که عمدتاً بر روی فعالیتهای مربوط به ساختمان متمرکز باشد، از جمله ضروریات است. در این مقاله، ویژگیهای " رشته ساختمان" و واحدهای درسی مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovations in Civil Engineering Education; Building Engineering Curriculum

نویسندگان [English]

  • A. Vafai
  • Ali Kaveh
  • M. Javidroozi

چکیده [English]

Not available