نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله حاصل تلاش انجام شده برای کمک به دانشجویان به منظور رسیدن به اهداف ABET 2000 در زمینه اصلاح دروس مهندسی" استاتیک" و " مقاومت مصالح" ارائه شده است. در نحوه تدریس درس استاتیک مطابق با روشهایی که از گذشته تا کنون معمول است، دانشجویان نحوه تعیین نیروهای داخلی را برای خرپاها فرا می گیرند. در برنامه آموزشی اصلاح شده از دانشجویان خواسته می شود که یک سازه ساده را تحلیل و طراحی کنند. استاتیک ارائه شده در این دوره طبیعی و به آسانی قابل فهم است. در این روش مفهوم تنش زودتر از معمول مطرح شده است. مقاومت مصالح بر تعیین تنش و تغییر شکل سازه های با بارگذاری قائم بر اعضا و سازه های نامعین استاتیکی مبتنی است. در این مقاله عناوین موجود در هریک از دو درس اصلاح شده در مقایسه با محتوای دروس پیشین ارائه شده است. دوره های طرح ـ محوری مورد بحث قرار گرفته است و دیدگاههایی که دانشجویان و استادان نسبت به این تغییرات دارند، مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Design-Based Program in Statics and Mechanics of Materials

نویسندگان [English]

  • Ali Kaveh
  • SH. Mohtaram

چکیده [English]

Not available