نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

2 بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مجموعه سیستم فعلی آموزش رشته مهندسی شیمی به عنوان یکی از رشته های مهندسی استراتژیک کشور مورد ارزیابی و نقد قرا گرفته و با توجه به تغییرات عمده در صنعت جهان و نگرش جدید به فناوری، یک تعریف جدید از این رشته ارائه شده است. بر اساس تعریف ارائه شده، پیشنهادهای لازم به منظور بهبود بازده سیستم آموزش مهندسی شیمی در ایران ارائه شده است. در این زمینه از یک سو توجه به نیاز صنعت و از سوی دیگر، توجه بیشتر صنعت به امر سرمایه گذاری در جهت تولید فناوری با استفاده از متخصصان دانشگاهی به عنوان دو راهکار اساسی در شناسایی هرچه بیشتر و کارایی بیشتر این رشته مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Approach to Chemical Engineering Education Based on Technical Developments

نویسندگان [English]

  • M. Taheri 1
  • A. Rahimi 2

1

2

چکیده [English]

Not available