نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس توسعه صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دبیر انجمن خوردگی ایران

چکیده

خوردگی میکروبی نوعی از خوردگی الکتروشیمیای است که برآورد می شود فقط در سال 1375 حداقل صد و هشتاد میلیارد تومان به صنایع ایران ضرر زده باشد. این نوع از خوردگی بیشتر در صنایع ساحلی یا دریایی از جمله دریای خزر و خلیج فارس مشاهده می شود. نظر به اهمیت فوق العاده این مسئله و نامطلوب بودن شرایط فعلی صنعتی و دانشگاهی در این خصو ص، در این مقاله به بررسی دلایل لزوم تدریس خورگی میکروبی به عنوان یک واحد درسی مستقل دانشگاهی پرداخته و در پایان جمع بندی و پیشنهاد ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Teaching Microbiologically Influenced Corrosion as an Independent University Course

نویسنده [English]

  • R. Javaherdashti