نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله نقش رشته مهندسی شیمی در تحلیلی مسائل مبوط به تولید و مصرف انرژی در صنایع فرایندی به تفصیل توضیح داده شده است. ابتدا اهمیت کاربرد منطقی انرژی از نظر حفظ ذخایر ملی و کاهش مشکلات زیست محیطی و همچنین جایگاه صنایع داخلی در بین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان شدت انرژی مورد توجه قرار گرفته است، سپس موضوعاتی همچون ممیزی انرژی و تحلیلی فرایندها به عنوان راهکارهای شناخته شده امروزی برای بررسی مصرف انرژی در صنایع معرفی و ضمن توضیح اصول و روش های هرکدام، نقش مهندسی شیمی در این گونه مطالعات روشن شده است. مقایسه بین ممیزی انرژی و تحلیل فرایندها از نظر میزان تأثیر گذاری بر کاهش مصرف انرژی و آلودگی های زیست محیطی و همچنین نحوه ارتباط هرکدام از آنها با مهندسی شیمی مطلب دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. لیکن نظر به اهمیتی که تحلیل فرایندها در بهینه سازی مصرف انرژی صنایع دارند، موضوع انتگراسیون یا یکپارچه سازی فرایندها با جزئیات بیشتری مطرح شده است و زمینه های گوناگونی که در این مطالعات وجود دارد نیز شرح داده شده است. در بخش های بعدی مقاله جایگاه انرژی در برنامه های آموزشی و پژوهشی مهندسی شیمی مشخص و ضمن اولویت بندی موضوعات انرژی، بر تعمیق این موضوعات در برنامه های مهندسی شیمی تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chemcal Engineering and Energy

نویسنده [English]

  • M.H. Panjee shahi

چکیده [English]

Not available