نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

طبیعی است که یک برنامه ایدآل برای دوره لیسانس(کارشناسی) تمام دانشکده های مهندسی شیمی وجود ندارد. با وجود این، در سال های گذشته سعی شده است که یک برنامه مشخص به دانشکده های شیمی تحمیل شود در حالی که دانشکده های مهندسی شیمی باید برنامه آموزشی خود را بر مبنای نیازهای ضروری رشته مهندسی، قدرت مهارت اعضای هیئت علمی، محدودیت ها و نیازهای صنایع منطقه برنامه ریزی کنند. به عنوان نمونه، دانشکده های موجود در مناطقی که بیشتر دارای معادن و صنایع شیمیایی معدنی است در همان زمینه ها بیشتر فعالیت نمایند. با آنکه هیچ کس در آموزش عمیق اصول اولیه مهندسی شیمی تردیدی ندارد، ولی این موضوع باید با توجه به محدودیت زمانی(حدود 4 سال) و گنجاندن موضوعات دیگر موازنه شود. در این زمینه پیشنهاد می شود که آموزش اصول اساسی مهندسی شیمی همراه با نرم افزارهای تخصصی و عقل سلیم مهندسی صورت گیرد. شایان ذکر است که در روند آموزش، به ترم؛ آخر یعنی" عقل سلیم مهندسی" باید توجه بیشتری معطوف شود. در این خصوص با توجه به تغییرات انجام شده در دهه های گذشته بازبینی آموزش دوره کارشناسی ضرور می نماید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conception of Chemical Engineering Education and Employment

نویسندگان [English]

  • D. Rashtchian
  • J. Shayeghan

چکیده [English]

Not available