نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

5 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

6 استاد دانشگاه صنعتی شریف

7 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

8 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

9 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

10 استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها هنگامی در چهار چوب اهداف خود قرار می گیرند که به تناسب مورد مطالعه، ارزیابی و بازنگری کارشناسان متخصص قرار گیرند. عمده ترین دوره های تحصیلی در دانشکده های فنی و مهندسی مربوط به تحصیلات در دوره های دکتراست. در این پژوهش ضرورت ارزیابی این دوره ها با توجه به اظهار نظر استادان دست اندرکار دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و در مورد جایگاه فرهنگستان علوم برای ارزیابی و آینده نگری دوره های دکتری مهندسی مطالعه و نظر خواهی شده است. اکثر استادان بر ارزیابی مستمر تأکید نموده و فرهنگستان علوم را مرجع مناسبی برای ارزیابی دوره های دکتری مهندسی در کشور توصیه کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Significance of Evaluationg Engineering Ph. D. Prpgrams in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Eslami 1
 • Naser Tohidi 2
 • Parviz Jabedar Maralani 3
 • Jalal Hejazi 4
 • Gholam hosein Daneshi 5
 • Saeid Sohrab Pour 5
 • Mostafa Sohrab Pour 6
 • Jalal al Dein Shayegan 7
 • Mansor Taheri Anaraki 8
 • Godrat allah Karami 9
 • Iraj Godarznia 10
 • Mahmoud Yaghoubi 9

چکیده [English]

Not available