نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهدنسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

5 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

6 استاد دانشگاه صنعتی شریف

7 استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

8 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

9 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده

چگونگی ارزیابی شرایط فارغ التحصیلی دانشجوی دکترای مهندسی به خصوص در شروع دوره از مراحل حساس برگزاری این دوره هاست. این امر با توجه به کمبود کادر متخصص در بسیاری از تخصص ها و با توجه به معضلات فرهنگی و اجتماعی و ترس از عدم صحیح اجرای ضوابط و معیارهای شناخته شده بین المللی مورد اعتراض بسیاری از دست اندر کاران این دوره هاست . در این خصوص، ضرورت چاپ مقله به عنوان ساز و کاری نسبتاً مطمئن مورد نظر است و دانشگاه ها به تناسب این معیار را پذیرفته اند و اعمال می کنند. البته، این امر یک درمان موضعی پنداشته می شود. و این امید وجود دارد که با کسب تجربه و حاکمیت علمی دانشگاه ها، به خصوص در سطح تحصیلات تکمیلی، این نوع شرط با ارزیابی صحیح جایگزین شود. در پی نظر خواهی از استادان دست اندر کار این دوره ها در تخصص های مختلف مهندسی، در حال حاضر ضرورت انتشار یک مقاله در مجلات بین المللی تخصص از پایان نامه بیش از دفاع نهایی توسط دانشجوی دکترا مورد تأکید همگانی قرار گرفته است و این امر می باید به عنوان شرط لازم فارغ التحصیلی در تمام دانشکده های فنی و مهندسی اعمال شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Journal Publication a Pre-requisite for Ph. D. Award

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Eslami 1
 • Naser Towhidi 2
 • Parviz Jabedar Maralani 3
 • Jalal Hejazi 4
 • Gholam Hosein Daneshi 5
 • Saeid Sohrab pour 5
 • Mostafa Sohrab pour 6
 • Jalal Shayegan 7
 • Mansor Taheri Anaraki 8
 • Ghodrat allah Karami 9
 • Iraj Godarz Nia 7
 • Mahmoud Yaghoubi 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

چکیده [English]

Not available