نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

5 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

6 استاد دانشگاه صنعتی شریف

7 استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

8 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

9 استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

10 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده

موضوع رساله های دکترا و ارتباط آنها با نیازهای صنایع به عنوان یکی از محوریترین چالش های دوره های دکترا، نظرها و آرای مختلفی را در مقابل هم قرار داده است. در این مقاله پس از ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظریه های صنعت محور یا دانش محور از دیدگاه استادان و دانسشجویان نتیجه گرفته می شود. که عموماً به حل مشکلات صنعت باید توجه کرد و در این صورت باید رساله ها را به سمتی سوق داد که از یک طرف در سطح رقابت جهانی و از طرف دیگر ، پایه ای برای پیشبرد صنعت کشورمان باشد. در هر حال، آنچه مهم است، رشد و پرورش تفکر خلاق در دانشجویان است و نه حل یک مثال ساده.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Graduate Research Relatins With University and Industry Narration

نویسندگان [English]

 • Mohamad Reza Eslami 1
 • Naser Towhidi 2
 • Parviz Jabeh dar Maralani 3
 • Jalal Hejazi 4
 • Gholam Hosein Daneshi 5
 • Saeid Sohrab pour 5
 • Mostafa Sohrab pour 6
 • Jalal Shayegan 7
 • Mansor Teheri anaraki 8
 • Ghodratallah Karami 9
 • Iraj Godarz Nia 7
 • Mahmoud Yaghoubi 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Professor, Shiraz University,

10

چکیده [English]

Not available