نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

5 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

6 استاد دانشگاه صنعتی شریف

7 استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

8 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

9 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده

مسئله ویژگی استاد راهنمای رساله دکترای مهندسی مورد بررسی آماری و تحلیلی قرار گرفته است. این بررسی که بر مبنای نظرهای ارائه شده توسط استادان و دانشجویان صورت گرفته است، نشان می دهد که کلیت مسئله اهمیت مرتبه علمی استادان در انتخاب آنها به عنوان استاد راهنمای رساله از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان مورد قبول است. کما اینکه تقریباً همین افراد معتقدند که مرتبه علمی دلیلی بر توانایی و روزآمد بودن استادان نیست و ملاک فعالیت پژوهشی و تحقیقی دائم و روز آمد بودن می تواند شرط لازم دیگری در این ارتباط تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Peculiarity of Ph. D. Advisor in Engineering Education

نویسندگان [English]

 • Mohamad Reza Eslami 1
 • Naser Towhidi 2
 • Parviz Jabedar Maralani 3
 • Jalal Hejazi 4
 • Gholam Hosein Daneshi 5
 • Saeid Sohrab Pour 5
 • Mostafa Sohrab Pour 6
 • Jalal Shayegan 7
 • Mansor Taheri anaraki 8
 • Ghodrat Allh Karami 9
 • Iraj Godarznia 7
 • Mahmoud Yaghoubi 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

چکیده [English]

Not available