نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در این مقاله، عملکرد کمیته تخصصی مهندسی عمران در شورای عالی برنامه ریزی در تعیین سرفصل های مناسب دروس تخصصی رشته مهندسی عمران بررسی شده است. بدین منظور، همکاران عضو هیئت علمی دانشگاه های دولتی کشور و نیز مدیران و متخصصان شرکت های مهندسی عمران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و از ایشان در مورد عملکرد کمیته فوق نظر خواهی شده است. پرسشگری بخش به صورت حضوری و بخشی به صورت مکاتبه ای صورت گرفته است. اهداف عمده پژوهش شامل 1) بررسی میزان آشنایی پاسخگویان با کمیته تخصصی مهندسی عمران در شورای عالی برنامه ریزی، 2) نحوه اطلاع رسانی کمیته فوق به جامعه پاسخگویان، 3) نحوه و میزان بهره گیری آن از دانش و تجربه جامعه مورد نظر، درجه مقبولیت کمیته به عنوان مرجع تعیین سرفصل دروس در میان پاسخگویان و 4) نظرهای ویژه پاسخ گویان در مورد این کمیته و نقاط قوت یا ضعف س فصل های دروس در شکوفایی توانایی فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی کشور و نظام آموزش مهندسی عمران بوده است. بر اساس این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که ساختار، وظایف، اهداف و عملکرد کمیته برای اکثریت قاطع پاسخگویان شناخته شده نبوده است. اما اکثریت قاطع پاسخگویان اعتقاد داشته اند که وجود چنین کمیته ای برای هماهنگی میان دانشگاه ها و نظارت بر کار آنها لازم است. بیشتر آنان شیوه نیمه متمرکز؛ یعنی هدایت مرکزی کمیته با همکاری دانشگاه ها را برای تعیین سرفصل دروس و برنامه آموزشی دانشگاه  مناسب می دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Civil Engineering Curriculum in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Joghataeei 1
  • E. Fazeli 2

چکیده [English]

Not available