نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

در این مقاله ابتدا روش مقایسه برنامه های آموزشی بررسی شده و سپس بر اساس برنامه های تحصیلی و اطلاعات مربوط به دوره های دکترای مهندسی چند دانشگاه از کشورهای مختلف ویژگی های عمده شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Doctoral Educational in a Selected Number of Countries

نویسندگان [English]

  • M. yaghobi 1
  • G. Karami 1
  • M. Taheri 1
  • Sh. Rahemi 2

1

2

چکیده [English]

Not available