نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله کوشش شده است که به وضعیت و جایگاه دانش ژئو تکنیک و گرایش ها و مباحث مربوط به آن و نیز ارتباط آن با سایر بخش های علوم و مهندسی اشاره شود، سپس به طرح مسئله آموزش در مهندسی ژئو تکنیک و از جمله با نگاهی به عناوین موضوع های ارائه شده در همایش بین المللی آن پرداخته شود. هدفت دیگر از نگارش این مقاله، شناساندن مفصل تر این مبحث فن شناختی به صورت موضوعی و نشان دادن عناوین درس های آن در مقاطع مختلف است تا از این نوشتار، شاید گامی در جهت پیشرفت و هماهنگی مناسب تر در جنبه های مختلف آموزش و پژوهش آن برداشته شود. یادآوری می شود. که نگارنده در مقاله دیگری، طرحی کلی از کارنامه این موضوع و سیر پیشرفت آن در قرن بیستم را (در مجله آموزش مهندسی ایران، شماره2، سال دوم، تابستان 1379) ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education and Training in Geotechnical Engineering

نویسنده [English]

  • M. Vafaeeian

چکیده [English]

Not available