نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعبیرها و مفهوم های متفاوتی از واژه های مهندس و مهندسی وجود دارد که در بسیاری از موارد برنامه ریزی و حتی موضوع های آموزشی را با چندگویی و برداشت های متفاوت رو به رو می سازد. در مقاله حاضر کوشش شده است تا با تکیه بر ریشه واژه های یاد شده در منابع فارسی و انگلیسی، به تعریف واژه های مهندس و مهندسی و دامنه علمی و توانایی های فنی آنها پرداخته شود و در خاتمه، هدف، فلسفه و اخلاق مهندسی به روشنی تعریف و مشخص شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineer and Engineering

نویسنده [English]

  • J. hejazi

چکیده [English]

Not available