نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

در سیستم آموزشی متداول، مدرس موضوعات را تشرح می کند، در حالی که می توان از یک رایانه برای این منظور استفاده کرد. بدین منظور و برای آموزش قدم به قدم باید برای هر شخص ساخاری ویژه تهیه شود و بهترین راه حل تهیه نرم افزای بر پایه سیستم های چند رسانه ای است که می تواند موضوعات مورد نظر را به صورت صوتی و تصویری ارائه کند. طراحی چنین نرم افزاری برای مبحث رباتیک موضوع این مقاله است. در این مقاله ابتدا به بررسی نمونه هایی از نرم افزارهای طراحی شده به صورت چند رسانه ای و شرایط موجود برای طراحی های مشابه پرداخته شده است، سپس توضیحات بخش های مختلف برنامه آموزشی رباتیک، که موضوع اصلی مقاله است، داده شده و در پایان نتایج حاصل از این طراحی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Educational Robotics Multimedia Software

نویسنده [English]

  • M. Habib kejad

چکیده [English]

Not available