نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، فرهنگستان علوم

چکیده

در فرهنگ برهان قاطع در کنار تعاریف و معانی لغات فارسی اشارات صریحی نیز به مواد و خواص و کاربرد آنها شده است که از نظر آشنایی با فناوری آن دوره از کشور اهمیت فراوانی دارد. در این مجموعه لغاتی گردآوری شده است که در آنها به فلزات ، مواد و کاربردی آنها اشاره شده است. لغات در سه سر فصل معانی، کاربرد و روش های تولید و کاربرد آنها طبقه بندی شده است و برای جلوگیری از تکرار در موارد مشترک فقط در یکی از سرفصل ها به لغت اشاره شده است. از این رو برای آشنایی با کلیه اشارات به هر فلز باید هر سه فصل مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Science in Borhan-e-Qate

نویسنده [English]

  • G. Daneshi

چکیده [English]

Not available