نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 واحد تحقیقات مهندسین معمار و شهرساز پارت

2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

از آنجایی که تحقیق و پژوهش یکی از مباحث عمده و غالباً مورد نیاز برای هر مرتبه ای از آموزش و از جمله آموزش مهندسی معماری و شهرسازی است، وجیزه حاضر سعی بر آن خواهد داشت تا ویژگی های تحقیق در زمینه معماری و شهرسازی در کشور و به ویژه تأثیر ان در ارتقای کیفیت آموزش این رشته ها را مورد شناسایی قرار دهد. در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای که به اهمیت امر پژوهش، انواع پژوهش، عوامل اصلی در زمینه پژوهش، وضعیت پژوهش در زمینه معماری و شهرسازی و اسناد و مدارک و انتشارات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت، توصیه هایی به منظور ترویج امر پژوهش در مراکز آموزشی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Research Straits on The Education of Architectural and Utban Planning

نویسندگان [English]

  • M. Taghizadeh 1
  • B. Aminzadeh 2

1

2

چکیده [English]

Not available