نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

نحوه فعلی آموزش و اجرای دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی با مشکلات و نواقص عدیده ای همراه است. تکرای بودن برخی از مفاد دروس در مقایسه با دروس دوره دبیرستان، نبودن معیار مناسب ارزشابی، کاربری ضعیف و به روز نبودن محتوای دروس و پایین بودن کیفیت ارائه از جمله عوامل کم رغبتی دانشجویان به گذراندن این دروس جمع بندی شده اند. به منظور رفع نقایص یاد شده، کارشناسان و صاحبنظران دروس عمومی طرح های متعددی ارائه کرده اند که متأسفانه هیچ کدام از مرحله بررسی فراتر نرفته و اجرای این دروس همانند گذشته با کیفیت نامطلوبی در جریان است. در این تحقیق با استفاده از نظرها و تجارب کارشناسان و خبرگان آموزشی طرح جامعی به منظور بهینه سازی شرایط برگزاری و محتوای دروس عمومی ارائه شده است. مطابق طرح حاضر ، دروس عمومی دوره کارشناسی در قالب دو مجموعه تابستانی I و II برگزار می شوند. برگزاری این مجموعه ها به صورت جبرانی است و نمره واحدی برای هر مجموعه گزارش می شود. نمره مزبور اگرچه در کارنامه دانشجو ثبت می گرد، ولی در معدل تحصیلی لحاظ نمی شود. تعمیق و جذاب سازی نحوه تدریس دروس فرهنگ و معارف اسلامی، غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان، گنجاندن دروس تخصصی مورد نیاز دانش آموختگان مهندسی و استفاده بیشتر از استادان خبره دروس عمومی از جمله فواید و مزایای طرح پیشنهادی به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسنده [English]

  • N. Ashrafizadeh

چکیده [English]

Not available