نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله درباره کیفیت در مؤوسسات آموزش عالی از دیدگاه کنترل کیفیت بحث و تعریفی از این نوع کیفیت ارائه خواهیم داد. مسئله مدیریت بهسازی کیفیت در مؤسسات آموزش عالی را مورد بحث قرار خواهد گرفت و امکان به کارگیری اصول مدیریتی دمینگ در آن بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسنده [English]

  • M. Mashinchi

چکیده [English]

Not available