نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فناوری های رایانه ای و ارتباطات از راه دور تأثیر مهمی بر آموزش عالی داشته اند. این فناوری ها هم بر آنچه یاد می دهیم و هم بر آنچه یاد می گیریم اثر دارد و پیدایش ایده دانشگاه مجازی در جهان نشان دهنده پیشرفت در آموزش است. این مقاله به بررسی نقش دانشگاه های مجازی در اموزش مهندسی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسندگان [English]

  • F Badnadvarfand
  • P.H. As.vean

چکیده [English]

Not available