نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیراز

2 دانشکده مهندسی برق شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت و وجود زمینه های مساعد برای پژوهش و تحقیقات در سیستم های هوشمند، ایجاد یک حرکت روبه رشد و هماهنگ در دانشگاه های ایران ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تا با طرح یک نظام جامع، فضای مناسب برای برداشتن اولین قدم به سمت تحقیقات فراگیر فراهم شود، زیرا تا زمانی که حرکت هماهنگ و منسجم در دانشگاه های کشور به سمت روش های کنترل خبره انجام نشود، شاهد رشد چندانی نخواهیم بود. این مقاله ابتدا به بیان عکس العمل جامعه علمی در برابر روش های جدید کنترل می پردازد، سپس شاخه های مختلف در مباحث کنترل را نام می برد و به صورت جزیی تر به مباحث مهم در روش های کنترل هوشمند توجه می کند. آن گاه با مقایسه ای کوتاه جایگاه روش های سنتی و جدید را مشخص می کند. همچنین، مقدمات یک برنامه دوازده هفته ای برای یک آزمایشگاه کنترل هوشمند بیان می شود که قسمت عمده این طرح انجام دادن چند پروژه کنترلی است و در انتها به عنوان نمونه چند پروژه قابل کنترل با روش های جدید شرح داده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسندگان [English]

  • F. Shabani 1
  • M.H. Shafiee 2

1

2

چکیده [English]

Not available