نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مهندسان در دنیای صنعتی امروز از نظر مسئولیت، تعهد، خدمت و کار در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردارند و اگر همراه با تخصص های فنی و کاربردی، درایت، تفکر، اندیشه به معنی خرد داشته باشند و نیز قانونمندی، عدالت، حفظ منافع همگانی با تکیه بر باورهای انسانی و الهی؛ یعنی اخلاق را در عمل رعایت کنند، مقبولیت آنها ، پیشرفت آنها و ارزش آنها یقیناً در جامعه افزون می شود و در انجام دادن رسالت موفق تر خواهند بود. این نوشته برگرفته از سخنان بزرگان در باره شایستگی خرد و اخلاق است که برای دانش آوزختگان و به خصوص مهندسان در جهان کنونی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسندگان [English]

  • M. Yaghobi 1
  • M. Bahadori nejad 2

چکیده [English]

Not available