نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

نظر به اینکه بالغ بر 13 سال از آخرین بازنگری محتوای آموزشی رشته مهندسی سپری شده است، ضرورت یک بازنگری همه جانبه در مفاد آموزشی این رشته مهندسی ضروری می نماید. بازنگری مزبور با نگرشی ویژه به گرایش صنایع شیمیایی معدنی با همکاری استادان دانشگاهی، کارشناسان صنعتی و دانشجویان رشته مهندسی شیمی از طریق همه پرسی های شفاهی و کتبی و در قالب نظر سنجی های انفرادی و اجتماعی صورت پذیرفت. همچنین، سعی شد تا نیازهای صنعتی کشور و تحولات علمی تکنولوژیکی جهان در این بازنگری مورد توجه و شناسایی قرار گیرد. مراعات استانداردهای قابل قبول جهانی از جمله شاخص های سیستم اعتبار سنجی ABET از دیگر مواردی بود که مورد توجه مجریان این پروژه قرار گرفت. برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی شیمی مطابق آنچه هم اکنون در دست اجراست، مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف آن در تطابق با نیازهای روز صنعت تجزیه و تحلیل کارشناسی شد. برنامه جدید درسی برای دوره کارشناسی مهندسی شیمی در گرایش صنایع شیمیایی معدنی ارائه شد. جبرانی شدن دروس عمومی، افزایش تعداد واحدهای دروس اصلی به 60 واحد، تعیین دروس تکمیلی اجباری جدید، اختیاری شدن انتخاب یا عدم انتخاب گرایش در دوره کارشناسی و گنجاندن چندین درس اصلی و تکمیلی جدید و کاهش سقف واحدهای درسی به 140 واحد از ویژگی های مهم برنامه پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسنده [English]

  • N. Ashrafi zadeh

چکیده [English]

Not available