نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رشد سریع اینترنت و شاخه های چند رسانه ای شبکه جهانی راه های جدیدی را برای انتقال اطلاعات به دانشجویان فراهم کرده است. بدون شک، آموزش زمانبدی شده از طریق ارتباط رو در رو مؤثر ترین روش آموزش است، اما بعد مسفات و کمبود وقت امکان شرکت دانشجویان را در چنین کلاس هایی محدود کرده است. در این مقاله مدلی برای استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعاتی در صورتی که امکان حضور در کلاس های زمانبندی شده را داشته باشند یا شرایط آنها به گو نه ای باشد که این امکان را نداشته باشند، ارائه شده است. از طرف دیگر، راه حلی به منظور شرکت همزمان دانشجویان در شبکه اینترنت، استفاده از مطالب ضبظ شده دیجیتالی با امکان دستیابی به منابع و تمرین ها در هر زمان، نکات فنی آماده سازی کلاس ها به طور زنده یا آرشیو و در نهایت، ارزیابی نحوه عملکر کلاس های چند رسانه ای یا آموزش از راه دور ارائه شده است. به طور کلی، مقاله حاضر به بررسی روند تکاملی این فناوری در آینده پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسندگان [English]

  • Hichan Bouzekri
  • H.A Latchman

چکیده [English]

Not available