نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

گرایش صنایع شیمیایی معدنی یکی از گرایش هایی است که تعدادی از دانشکده های مهندسی شیمی در آن به تربیت کارشناسان مهندسی شیمی می پردازند. برای شناسایی موقعیت های شغلی و تطبیق مفاد آموزشی دوره کارشناسی با نیازهای صنعتی ، ضرورت ارزیابی و بازشناسی این بخش از صنایع کشور بدیهی است. در این مقاله ضمن معرفی دقیق زیر مجموعه های صنایع شیمیای معدنی، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود به منظور جذب دانش آموختگان مهندسی شیمی مورد بازبینی قرار گرفته است. ویژگی های صنایع کانی غیر فلزی و معرفی مراکز علمی تحقیقاتی مرتبط با این بخش از صنایع از جمله دیگر مواردی است که مور مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، ضرورت و اهمیت تعریف گرایش صنایع شیمیایی معدنی و لزوم توجه جامعه مهندسی شیمی به تربیت نیروهای مورد نیاز این بخش صنعتی مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسنده [English]

  • N. Ashrafi zadeh

چکیده [English]

Not available