نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم

چکیده

ما در آستانه ورود به عصر شتاب هستیم. مدل های پیکربندی زیر ساخت های جامعه که بر اساس مدل تغییرات خطی بنا شده اند نیاز به بازآفرینی و افکندن طرحی نو دارند. به واسطه قدرت انفجاری رشد نمایی توسعه، پیشرفت تحولات در قرن بیست و یکم در مقایسه با آهنگ رشد فعلی جهان معادل 20000 سال خواهد بود و در چنین وضعیتی سازمان ها ناگزیرند با سرعت هرچه بیستر خود را بازآفرینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسنده [English]

  • Ray Kurzweil

چکیده [English]

Not available