نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

مواد نام عام و وسیعی است که به هر چه از اتم ها یا مولوکول ها تشکیل می شود، اطلاق می گردد و در این بیان موجودات جاندار و بی جان، گاز، مایع یا جامد، زیستی و غیر زیستی را در بر می گیرد که در مهندسی مواد فقط بخش کوچکی از آنها استفاده می شود. طبقه بندی های مواد هرچند ویژگی های کاربردی مناسبی دارد، ولی از تعریف و بنیان علمی مناسبی برخوردار نیست. در این مقاله، پس از مروری تاریخی بر مواد و طبقه بندی های آن، مواد مهندسی شامل فلزات، سرامیک ها و پلیمرها به صورتی علمی تعریف و ساختار، خواص، حالت و کاربرد آنها مشخص می شود. در پایان با پیشنهاد کاربرد واژه مواد مهندسی در رشته های مهندسی مواد برای طبقه بندی آموزشی آن نیز پیشنهادهایی مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسنده [English]

  • J. Hejazi

چکیده [English]

Not available