نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

واحد تحقیقات مهندسان معمار و شهرساز پارت

چکیده

رشته مهندسی معماری از رشته هایی است که اگرچه هم آموزش و هم تجلیات عینی آن در بسیاری ممالک و از جمله ایران سابقه ای کهن دارد، اما به دلایل عدیده ای هم آموزش و هم آثار ایجاد شده معماری در نیم قرن اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. علل متعددی (آگاهانه یا نا آگاهانه و مستقیم یا غیر مستقیم) بر روند تغییر عملکرد مهندسان معمار و استحاله آثار آنان از عناصر با هویت و ارزشمند و اصیل ایرانی به سمت عناصر بی هویت و تقلیدی و غربزده ایفای نقش نموده است. شاید بتوان آموزش معماری و موضوعات مرتبط با آن به همراه عوامل مؤثر بر آموزش را یکی از عوامل مهم این استحاله به شمار آورد. برای وضوح بحث و دستیابی به پاسخی در این زمینه وجیزه حاضر با توضیح مختصر نقش جهان بینی در خلق اثر معماری و بررسی سامانه آموزش معماری، میزان توجه به این عوامل در برنامه آموزش مهندسی معماری را با عناوین " مقدمه و کلیات"، "انسان، جهان بینی و معماری"، " کاستی ها و اشکالات سامانه آموزش معماری"، تحلیل شرح دروس" و " نتیجه گیری و پیشنهادها" پی جویی و در نهایت نیز پیشنهادهایی را به منظور حل برخی مشکلات ارائه خواهد گرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسنده [English]

  • M. Naghizadeh

چکیده [English]

Not available