نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

2 دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هر جامعه ای از قشرها و گروه های مختلفی تشکیل شده است که مهندسان جزو قشر فرهیخته جامعه اند و نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا می کنند. با توجه به نقش مهندسان هر جامعه لزوم توجه این قشر به واقعیت ها و محدودیت های موجود در جامعه مانند مسائل فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، زیست محیطی و حتی سیاسی در طراحی ها و فعالیت های صنعتی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا ویژگی های یک مهندس شاغل در صنعت با توجه به شرایط موجود در جامعه بیان شده و در ادامه نظر مهندسان ایرانی شاغل در صنعت در مورد کمبودهای موجود در دانشگاه ها به منظور تربیت مهندسان به روز و آشنا به شرایط حاکم آورده شده است. در نهایت، با توجه به تجربه های به دست آمده در کشورهای پیشرفته صنعتی راهکارهای مناسب برای پرورش مهندسان آشنا به واقعایات موجود در جامعه ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Characteristics of Engineers in Industry

نویسندگان [English]

  • M. Yaghobi 1
  • M. Bahadirinejad 2
  • K. Aziziyan 3

1

2

3

چکیده [English]

Any society is composed of different groups. Among them engineers are recognized as one of the most eminent sectors that play an effective role in the industrial development of the society. Regarding the positions of the engineers in each country, it seems necessary for them to take no consideration the present facts and limitations such as cultural, economical, religious, environmental and even political problems in any industrial designs and technology development. In this paper the characteristics of an engineer working in industry, with respect to the existing conditions is studied. The optinions of a number of Iranian Engineering workng in industry about the present educational program at engineering schools is evaluated. Emphasis is made on the lacks of the social, management and economic courses. Finally, regarding the optained experiences in the development countries, some new suggestions are proposed to revising the engineering education programs, such that the graduated students have more information about national and international activites, programs an sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Societ
  • sustainable development
  • culture
  • Engineer s Responsibility
  • Engineering education