نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

پدیده هزاره سوم که دستاوردهای مهم هزاره دوم IT، MT و BT بدون بهره گیری از آن دچار اختلال خواهد شد، نانو تکنولوژی یا به عبارت دیگر، علوم و فنون از دیدگاه نانو است. به همین سبب، فرهیختگان کلیه علوم فنی و نظری این پدیده را مساوی آینده با محور آینده دانسته اند. Nano - Technology & Science=Future طیعت سیستم ها را در مقیاس اتمی کنترل می کند، دقت و کنترل به این معنا که هر جزئی در مکان خاص خود قرار می گیرد و ساختار متشکل از این اجزا خواص ویژه خود را خواهند داشت. پدیده حاضر سعی در دستیابی به اجزای ساختاری بنیادی دارد تا بتواند خواص مورد نظر را در مواد ایجاد کند یا تغییراتی را در جهت بهینه سازی در آنها به وجود آورد. فناوری های بشر تا کنون از این مقیاس دقت و کنترل دور بوده است. تغییر در مقیاس دقت، کنترل و ساخت باعث تغییراتی در نحوه طراحی سیستم ها خواهد شد. نگاهی دوباره به کلیه زمینه های علمی موجود، انقلاب جهانی بزرگی در صنعت و حیات بشر به وجود خواهد آورد. از آنجایی که علوم و فناور نانو یک زمینه فرا رشته ای و فرابخشی است و علاوه بر علوم تجربی، علوم نظری و انسانی را نیز در بر می کیرد، در تحقیق حاضر پس از معرفی این پدیده و کاربردهای آن در کلیه زمینه های مختلف موجود و زمینه هایی که کاربردهای آن هنوز در مرحله بحث و بررسی است، کربن، کربن نانو فایبر ز و کربن نانو تیوب ها و طیف وسیع کاربردهای آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Approach to Science and Technologies, Nano- Technology and Nano - Science

نویسنده [English]

 • P. Hossin por

چکیده [English]

Nanotechnology is the third millenniums phenomenon; which without using it, the important gathers of the second millennium (IT, BT, MT) would not operate to the full extend, Nanotechnology is not a new field but it is a new approach to all Sciences and Technologies 10-9 , in the other word, as scientists and technologists says:
Nano-Technology & Science= Future
 
Nature Controls systems in atomic scale, accuracy and control means every particle or trace stay at its own special place. Combination of these structures would have its own special properties. This phenomenon tries to reach anc control basic and fundamental structures to create and establish desired properties in materials, or chage and modify them in an optimum quality and quantity.
The accuracy, control and namufacturing scale causes basic changes in systems design. A New approach to all Sciences & Technologies(10-9) would cause a great technology revolution in industry and human being life
Extensive applications of this phenomenon folwed by Social, Political, Ethical and human righ; have this technology that weaps all the other science and technology fields. In this research after having an introduction to this phenomenon and its applications; Carbon, Carbon Nanotubes, Carbon fibers and their extensive applications are studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology Foresight
 • Nano-technology
 • Nano-Science
 • Nano-Structures
 • Nano-Computers
 • Nano-Bot
 • Nano-Medicine
 • Nano-Bio-Technology
 • Nano-Assemblers
 • Nano-particles
 • Nanite(Nano Unit)
 • Self-Assemblers
 • Simulation
 • Genetic Simulation
 • Copy righ
 • Carbon
 • Carbon nanotubes
 • Carbon Fibers
 • Bucky Ball C60
 • Fullerenes
 • Single wall Nao-Tubes(SWNTs)
 • Multi wall Nano- Tubes(MWNTs)
 • Molecular Engines
 • CNTs Composite