نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مهندسی عمران - محیط زیست دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده

ارتقای آموزش مهندسی برای رشد، تولید، پیشرفت فرهنگی و اقتصادی و ایجاد خدمات اجتماعی آینده ضروری است. در دنیای امروز دانشگاهها می‌توانند مهارتهای لازم و پیشرفت فنی را با ارائه آموزش و پژوهش مناسب تأمین کنند. این آموزش در کشورهای پیشرفته حالتی پویا دارد. در این کشورها افزون بر اینکه دروس نظری و تخصصی به‌خوبی به دانشجویان آموزش داده می‌شود و دانشجویان دروس گوناگونی را در زمینه‌های مختلف مهندسی آموزش می‌بینند، فعالیت عملی و کارهای آزمایشگاهی برای حضور هر چه بیشتر و حرفه‌ای‌تر دانشجویان در صنعت به خوبی در نظر گرفته می‌شود، به گونه‌ای که بیشتر واحدهای گذرانده شده به وسیله دانشجویان به صورت آزمایشگاهی یا پروژه‌هایی است که با صنعت در ارتباط است. در این مقاله رو‌شهای کارآمد آموزش مهندسی محیط زیست در کشورهای مختلف جهان بررسی و با نظام آموزشی ایران مقایسه شده و نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای برنامه‌های گوناگون تجزیه و تحلیل و در نهایت، راهکارهایی در خصوص کارآمد کردن سامانه آموزشی ایران در زمینه مهندسی عمران-  محیط زیست ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of environmental engineering education in various countries in comparison with the situation in Iran

نویسندگان [English]

  • Naser Talebbeydokhti 1
  • Saeid Ghaffari 2

1 Professor of Civil and Environmental Engineering Department University of Shiraz

2 Head of Environmental Research and Sustainable Development Center Shiraz University

چکیده [English]

Improving engineering education is an essential task for development, production, cultural and economic progress and social services in the future for most of developing countries. In today's world, universities can provide the necessary skills and technical progress by proper education and research programs. These programs have a dynamic state in developed countries. In these countries, besides proper education of theoretical and special courses, academic programs and laboratory works are considered to further participation of students in industry so that most units passed by students are in the form of laboratory or real time projects. In this paper, efficient environmental engineering educational programs and systems in different countries will be comprehensively investigated and compared with the situation inIran. Then, strengths, weaknesses, opportunities and threats of different educational programs will be analyzed and strategies to develop the educational system in Iran in the field of civil and environmental engineering will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • environmental engineering
  • Educational program
  • Developed Countries
  • Developing countries
  • Iran