نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی علم و مواد

چکیده

در این مقاله ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی کشور، نقش و وظایف هر یک از این دو نهاد زیربنایی جامعه و موانع ایجاد ارتباطی منطقی و اساسی بین این دو به اختصار بررسی شده است. این واقعیت را باید پذیرفت که مشکلات یاد شده جزئی از موانع توسعه در کشور ما به شمار می رود و از طریق نگرشهای انتزاعی و خلاٌ برنامه ریزیهای توسعه‌ای مناسب نمی‌توان به موفقیتهای بزرگ در حل این مسائل دست یافت. علی‌رغم محدودیتها، الزامات و چالش پیش رو و مسئولیتهای اخلاقی متولیان صنعت و دانشگاه در برابر جامعه باید این واقعیت را پذیرفت که توسعه این رابطه برای هر دو بخش یاد شده سودمند است و لذا، نیازهای داخلی و اقتصادی، این سازمانها را ناگزیر به نزدیکی بیش از پیش و خودجوش به یکدیگر خواهد ساخت. برای بهبود این ارتباط و بر اساس نیازهایی که این دو سازمان به یکدیگر دارند، در این مقاله مدلی برای ارتباط صنعت و دانشگاه  ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for collaboration of academia and industries

نویسنده [English]

  • Parviz Davami

Professor of Material Engineering Sharif University

چکیده [English]

In this article the essential of collaboration between academia and industries as a basis of economic growth has been emphasized. The role and function of these sectors and also the barrier of this collaboration are briefly described. The combined forces of academia and industry are recognized as driving economic growth. The main hurdles are connected with difficulties in our national strategic planning. In spite of these limitations, it is believed that this collaboration is essential for the benefit of both academia and industries. For attempting to establish collaboration endeavors and facilitate this collaboration a new model is presented.