نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله آموزش مهندسی از دیدگاه تربیتی و حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نقش و جایگاه مهندسان در توسعه فن آوری و صنعت در کشور، در تهیه این نوشتار ویژگی هایی از قبیل آینده نگری، خلاقیت، همگرایی در کار، فرهنگ مهندسی، خودباوری درکار و ... که هر مهندسی در حرفه خود باید آنها را بکار گیرد مورد بحث واقع شده است. در ادامه پیشنهاد گردیده در برنامه های آموزش مهندسی با توجه به زیر ساختارهای پرورشی مذکور بازنگری به عمل آید.

عنوان مقاله [English]

Characteristic Future of Engineering Education

نویسنده [English]

  • M. Yaghobi

چکیده [English]

Not available