نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق معیارهای ارزیابی آموزش مهندسی عمران مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسشنامه ای برای سه گروه از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، و دانش آموختگان طراحی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پرسشنامه حاوی یازده معیار بود و اهمیت هر کدام از معیارها توسط پاسخ دهندگان ارزیابی شده است.

عنوان مقاله [English]

Accrediatation of Civil Engineering Education

نویسنده [English]

  • A. Kaveh

چکیده [English]

Not available