نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو وابسته علوم مهندسی فرهنگستان علوم

2 دبیرستان آیین روش نور

چکیده

دوران قاجار از نظر تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی و صنعتی بر زمان حاضر حائز اهمیت و از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است. بنیان گذاری آموزش نوین از طریق تأسیس دبستان ها، دبیرستانها، مؤسسات آموزش عالی، اعزام محصل به خارج و دعوت از استادان خارجی نیز یکی از ویژگیهای دوران قاجار است که تأثیر آن تا دوران حاضر را پوشش داده است. در این مقاله پس از یک بررسی اجمالی در ویژگی های دوران قاجار تمام زمینه های آموزش نوین با توجه به اسناد تاریخی مورد بررسی و تحلیل کاستی ها و فزونی ها، چونی ها، و چرایی ها قرار می گیرد و در پایان نتیجه گیری شده و پیشنهاد هایی برای اصلاح سیستم آموزشی نظام آموزشی ارائه می شود.

عنوان مقاله [English]

A Comprensive Investion Foundation of Modern Education and Engineering Education in Ghajar Era

نویسندگان [English]

  • J. Hejazi 1
  • Z. Feshani 2

1

2

چکیده [English]

Not available