نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سنجش خواسته های مصرف کنندگان خدمات دانشگاه و تغییرات آن در طول زمان یکی از جنبه های اصلی در اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه محسوب می شود. مهم ترین دسته از خدمات دانشگاه، خدمات آموزشی است و اصلی ترین گروه مصرف کننده این خدمات، دانشجویان و استخدام کنندگان دانش آموختگان دانشگاه هستند. با توجه به این مطلب و با دید مدیریت کیفیت جامع، که هدف اصلی آن جلب رضایت مصرف کنندگان خدمات است، لازم است خواسته های این دو گروه اصلی در مورد خدمات آموزشی به طور مستمر شناخته شود. خواسته های دانشجویان در این مورد همسو با خواسته های استخدام کنندگان آن ها است. به بیان دیگر، دانشجویان می خواهند آموزشی که در دانشگاه می بینند به گونه ای باشد که بتوانند خواسته های مورد انتظار استخدام کنندگان خود را در سطح عالی برآورده سازند. در این مقاله روش هایی ارائه شده است که با اجرای آن بتوان به طور مستمر خواسته های این دو گروه را در این زمینه شناخت.

عنوان مقاله [English]

A System for Evaluation the Requirements for Services of Engineering and Science Universities

نویسنده [English]

  • F. Kiyanfar

چکیده [English]

Not available