نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد یار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بهره مندی از اطلاعات و چگونگی به کارگیری آن، با هدف دستیابی به توانایی های بیشینه، اساسی ترین موضوع دنیای کنونی است. میزان موفقیت هر سازمان در جهان امروز در گرو میزان بهره مندی آن سازمان از روش های مختلف راهبردی ـ اجرایی است، که آن نیز با چگونگی دسترسی به اطلاعات ـ و به عبارتی چگونگی دانایی آن سازمان ـ ارتباط مستقیم دارد. بخش ساختمان با توجه به موفقیت های ویژه ـ که به دور ماندن آنها نیازمند تحول در روش های مختلف فعالیتی است ـ تأثیرپذیری بیشتری از فناوری اطلاعات دارد. بر همیت اساس، توجه به فناوری اطلاعات در بخس ساختمان در دو حوزه "برنامه یزی شیوه های مدیریتی" و " نحوه ی استفاده ی راهبردی از اطلاعات " اهمیت دارد. به این ترتیب، تقویت پایه های راهبردی "استفاده از فناوری اطلاعات در بخش ساختمان " نیازمند شناخت و کابردی ساختن آن است. در این نوشتار، عوامل نه گانه مؤثر بر استفاده از فناوری اطلاعات در بخش ساختمان و نیز مشکلات اساسی در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technolohy in Structural Engineering

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Vafaeei 1
  • Homayon Esmael Pour Estekanchi 2
  • G. Ghadimi 3

1 professor, Department of Civil Engineering, Sharif University

2 Professor. Department Civil Engineering, Sharif University

چکیده [English]

Not available