نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

اجرای پروژه های کارشناسی در دانشکده های مهندسی از مشکل ترین و پر مسئله ترین بخشهای آموزش در طول دوره کارشناسی است. در طی سالیان اخیر نه تنها راه حلی اصولی برای رفع مشکلات اندیشیده نشده بلکه کمبودها و ضعفهای اداری و اجرایی نیز بر حجم مشکلات افزوده است. در این نوشته پس از مرور برخی مشکلات و موانع اجرای پروژه های دانشجویی، راهکارهای تجربه شده جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و توصیه هایی جهت بهبود کیفیت شرایط فعلی پیشنهاد شده است. بررسی دیدگاههای مختلف در مورد هدف از انجام پروژه ها، مواد مور نیاز اجرای پروژهها، غلط آموزیهای مصطلح در سیستم آموزشی و توصیه های مفید اجرایی، بخشهای مختلف این مقاله را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Encountered Obstacles and Their Solutions in B. Sc Project Courses Engineering

نویسنده [English]

  • N. Ashrafizadeh

چکیده [English]

Not available