نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

از سال 1376 طرحی با عنوان کاروزی با همکاری شکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا(مگاموتور) و دانشگاه صنعتی شریف با هدف اصلی توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در حال اجراست. کلیات این طرح این است که هر ساله تعدادی دانشجوی کارشناسی سال اول در رشته های مهندسی مورد نظر شرکت مگا موتور به عنوان کارورز انتخاب می شوند. این دانشجویان در طول زمان تحصیل دوره کارشناسی خود به طور متوسط هفته ای یک روز کامل کاری را مطابق برنامه در شرکت مگاموتور به کارورزی می پردازند. به نظر بسیاری از کسانی که در طرح کارورزی شرکت دارند، کارورزی بالقوه می تواند بستر خوبی برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه باشد، هرچند شکل فعلی آن در شرکت مگاموتور به علت بی توجهی به خواسته های عناصر درگیر آن اشکالات زیادی دارد. در این پروژه سعی بر این است که با مشخص کردن عناصر درگیر در طرح کارورزی و خواسته های آنها، کلیات نظام اجرای آن برای رشته های مهندسی به گونه ای پیشنهاد شود که با اجرای آن بتوان هرچه بیشتر به هدف اصلی آن رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Training Program, a Suitable Tool for Enhancing the University the University-Industry Cooperation

نویسنده [English]

  • F. Kiyanfar

چکیده [English]

Not available