نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله طراحی و تهیه یک نرم افزار جامع کامپیوتری برای آموزش و تحلیل عملکرد انواع مختلف درایوهای موتور القایی توضیح داده شده است. برای این منظور از زبان مطلب 3/5 و جعبه ابزار سیمولینک استفاده شده است. در این نرم افزار اجزای مختلف یک درایو به صورت بلوک های مستقل وجود دارند. بعضی از این اجزا عبارت اند از : موتور القایی، اینورترهای CSI ، اینورتر VSI ، تخمین گر شار و گشتاور، کنترل کننده های سرعت، گشتاور و شار، مولد بردارهای یکه و غیره. از ترکیب این اجزا به سهولت می توان انواع کنترل کننده های موتور القایی به روش های مختلف اسکالر، برداری مستقیم و غیر مستقیم را طراحی و شبیه سازی نمود و عملکرد هر یک را بررسی کرد. در مقاله حاضر، به عنوان نمونه سیستم کنترل اسکالر و کنترل برداری مستقیم با جهت یابی شار استاتور، در سیستم فاقد حسگر سرعت ارائه شده است. این نرم افزار قابلیت های مطلب 3/5 را بسط و توسعه داده است و می توان از آن به عنوان مکمل جعبه ابزار های فعلی مطلب برای آموزش و تجزیه و تحلیل عملکرد درایوهای موتور القایی، انجام دادن تحقیقات جدید و همچنین در آزمایشگاه های کامپیوتری درایوهای الکتریکی به طور اعم و خصوصاً برای نمایش عملکرد کنترل کننده های مختلف در درایوهای القایی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research-Educational Software for Induction Motor Drives

نویسنده [English]

  • Mohammad Ebrahimi

چکیده [English]

Not available