نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده

بررسی پایداری کلی سازه می تواند در ارتباط رفتار سازه به صورت یک جسم صلب، در مواردی از قبیل واژگونی و لغزش مطرح شود و یا می تواند به رفتار مکانیزمی سازه های سرهم شده از اعضای مختلف مربوط باشد. این مقاله به آموزش و فراگیری کیفی مفهوم پایداری اختصاص دارد و به طور خاص به بررسی برنامه دوره کارشناسی می پردازد. سرانجام با ارائه پیش زمینه ای به منظور آشنایی با شرح حرفه ای پایداری سازه ای پایان می یابد. یکی از ابعاد نوآوری این برنامه، انتقال یک مهارت مهم در تربیت مهندسان عمران و سازه از سطح دوره کارشناسی ارشد به شکل یک تمرین قابل درک برای دوره های کارشناسی است. روش فراگیری از طریق "انجام" به خودی خود در دوره های تحصیلات تکمیلی، نوآوری جدیدی محسوب نمی شود. اما کاربرد آن در به کارگیری نگاه کاوشگر دانشجو و روند بازخورد، در این مورد خاص می تواند نوآوری محسوب شود، به خصوص در دوروس کارشناسی که آموزش به صورت عام بر محور "تدریس" استوار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficient Teaching and Learning of Geometric Rigidity of Structures

نویسندگان [English]

  • A. Kaveh
  • Sh. Mokhtareh

چکیده [English]

Not available