نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده

دراین مقاله آموزش مهندسی مکاترونیک در دانشگاه های مختلف کشور کانادا بررسی و در هر مورد ریز برنامه های آموزشی مورد اجرا به تفصیل ارائه شده است. این مطالعه نشان می دهد که طراحی هر دوره آموزشی تا حدی وابسته به نوع دپارتمانی است که این دوره را اجرا می کند و از کمک سایر دپارتمان ها به درصدهای متفاوت بهره مند می شود. به نظر می رسد که به تدریج رشته مذکور به صورت مستقل به مجموعه سایر رشته های مهندسی افزوده شود و با توجه به نتایج امر و وضعیت کاری فارغ التحصیلان، تعدیل های لازم در دوره آموزشی مهندسی مکاترونیک صورت پذیرد.

عنوان مقاله [English]

Engineering Education of Mechatronic in Canadaian Universities

نویسندگان [English]

  • P. Jabbehdar 1
  • J. Feiz 2

1

2

چکیده [English]

This article deals with the engineering education of mechatronic in the different Universities of Canada, while every educational aspect of their curriculum is described in detail. This study shows that the desing of any educational program to some extend depends on the department where the program is carried out and the cooperation and help of the other departments. It seems that gradually this discipline is independently adding up to the family of other engineering disciplines and in regards with the results attained and regarding that state of graduates, the required reform on the engineering education of mechatronic will certainly be happened .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechateronic
  • Canadian Universities
  • electrical engineering
  • Education