نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

از آنجایی که غالب فارغ التحصیلان مقطع دکتری جذب امور آموزشی و پژوهشی می شوند و در تصمیم سازی برنامه های رشته خود دخالت می کنند، تدوین برنامه های دکتری و به ویژه شرح دروس آنها نیازمند توجهی شایسته و در خور است. در دوران معاصر در تدوین برنامه ها و شرح روس مهندسی معمولاً از اهمیت جهان بینی، فرهنگ و اخلاق غفلت شده است. به دلیل تأثیرات متقابل محیط و انسان بر یکدیگر، در برخی رشته ها مثل شهرسازی و معماری این مباحث باید در حین تدوین برنامه و شرح دروس به صورت بنیادین دخالت داده شوند. مقاله حاضر با تمرکز بر جهانب بینی اسلامی و فرهنگ ایرانی [به عنوان فلسفه حیات و فعالیت]عی خواهد داشت تا با بهره گیری از منابع ذی ربط برنامه ای را برای تأسیس دوره دکتری شهرسازی اسلامی ارائه کند. این برنامه در دو قسمت اصلی مشتمل بر دروس عمومی و دروس تخصصی تدوین شده است. اهداف و همچنین، سرفصل های اصلی دروس به همراه شرح عناوین[و منابع اصلی] انها از میان متون اسلامی و تجارب تاریخی ایرانیان استنباط شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Proposed Dectorate Program for Islamic Urban Planning

نویسنده [English]

  • M. Taghizadeh

چکیده [English]

In view of the fact that the majority of doctorate graduates are attracted to research and educational affairs, and are involved in decision-marking of the programs in their field, compiling doctorate programs entails specific attention. While the importance of ideology, culture and ethics in engineering fields has often been neglected in the contemporary world, these subjects should be highlighted as fundamental in compiling and programming fields such as urban planning and architecture due to the mutual relationship between man and the environment. The following article endeavors to present a program for establishing the doctorate program of Islamic urban planning by focusing on Iranian culture and Islamic ideology(as the philosophy of life and activity) and utilizing related resources. This program is compiled in two main categories of general specialty courses. Course objectives the main headings and outlines(and references) have been obtained from Islamic texts and historical experiences of Iranians.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • Islamic Urban Planning
  • Islamic Ideology
  • Doctorate Program
  • Course Outline
  • Urban planning