نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده

امروز، آموزش مجازی(آموزش از راه دور) به عنوان روشی جدید و کارآمد بسیار مورد توجه دانشگاه ها و مراکز علمی قرار گرفته است. در این مقاله خصوصیات و معایب روش های موجود آموزش مجازی و نیز روش نوین LE بررسی شده است. در ادامه نمونه بررسی و مطالعات انجام گرفته برای ارتقای این روش و ملاک های تأثیر گذار معرفی می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Learning, New Methods and Improving the Education

نویسنده [English]

  • F. Shabaninia

چکیده [English]

Today, virtual learning (distance learning) used as a useful and new method in Universities. In this paper. We evaluated the advantages and disadvantages of popular virtual learning and the new OLE method. We Found factors, which may have influenced the improvement of virtual learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Science Education
  • Distance learning
  • Dropouts
  • programming
  • Virtual Learning