نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد

چکیده

بهینه سازی شبکه یکپارچه جریان انرژی از محل انرژی نهایی تا مصارف مفید و خدمات انرژی، انتخاب مناسب ترین فناوری ها و حامل های انرژی قابل جایگزین در کشور را امکان پذیر می سازد. هدف اصلی از ارائه این مقاله تدوین برنامه بلند مدت اجرای راهکارهای اقتصادی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های ساختمان و صنعت کشور است. برای این منظور، برآورد تقاضای مفید از جمله سرمایش، گرمایش، نیروی محرکه، هوای فشرده و مدلسازی تجهیزات انرژی بر فعال و غیر فعال بخش های ساختمان و صنعت صورت گرفته است. بر اساس نتایج برنامه، بهترین سیستم سرمایش برای مناطق گازرسانی شده، سیستم های جذبی گازسوز و برای مناطق کازرسانی نشده، کولر آبی با بر چسب رتبه A و B است. برای گرمایش استفاده از وسایل گاز سوز به خصوص بخاری گازسوز در اولویت است. استفاده از سیستم های گرمایش مرکزی گازی که دارای تقارن با سیستم گرمایش جذبی گاز سوز است، در اولویت دوم قرار دار. عایقکاری دیواره ها در ساختمان های ساخته شده و ساخته نشده تا سه برابر شدن هزینه عایقکاری دارای توجیه اقتصادی است. استفاده از پنجره های دو جداره در ساختمان های ساخته نشده و دو جداره کردن پنجره های ساختمان های ساخته شده استفاده از وسایل خانگی با بالاترین رتبه بر چسب انرژی و استفاده از لامپ های کم مصرف و فلورسنت دارای توجیه کامل اقتصادی است . اجرای این راهکارها در بخش ساختمان، کاهش 54 درصدی هزینه های مصرف انرژی و کاهش 15 درصدی هزینه های سرمایه گذاری به دلیل کاهش ظرفیت نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در اثر عایقکاری ساختمان را به دنبال دارد. استفاده از اکونومایزر، تله های بخار، تنظیم کننده سوخت به هوا، پیش گرمکن هوا، بازیافت آب گرم اتلافی و تولید همزمان برق و بخار در فرایندهای صنعتی، برای تءمین بخار، جایگزینی موتورهای با راندمان بالا به جای موتورهای استاندارد و استفاده از درایوهای کنترل در کاربردهایی که الگوی بار تغییرات بسیاری دارد، استفاده از کمپرسورهای رفت و برگشتی برای دبی های کمتراز 1000 لیتر بر ثانیه و کمپرسورهای سانتریفوژ برای دبی های بیش از 1000 لیتر بر ثانیه و به کارگیری چیلرهای جذبی به خصوص از نوع گاز سوز شعله مستقیم از اولویت های اقتصادی برنامه بهینه سازی است. با اجرای برنامه بهینه سازی بخش صنعتی، 8/11 درصد در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد. این اقدامات به کاهش انتشار 198 میلیون تن CO2 ، و 370 هزار تن NOx و یک میلیون تن SO2 از آلاینده های زیست محیطی منتج خواهد شد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Optimum Action Plan for Energy Management Measures in Iran

نویسنده [English]

  • M. Sadeghzadeh

چکیده [English]

A least – cost technology selection and inter-fuel subsituation is investigated to propose a 25 year – comprehensive energy efficiency plan for the building and industry sectors in the country. An integrated energy network is provided to model the energy flow from final energy consumptions to energy services. All Active and passive systems in both sectors are considered in the modeling. The long-term energy services demand including: cooling, lighting, electro motive force, steam, compressed air and other energy services is forecasted. The selected technologies in the building energy efficiency plan are as follows: the direct fire absorption systems for cooling and the gas fired systems for heating in the regions where the natural gas grid is penetrated, the insulated walls and the double glass windows in both existing and under-construction buildings, the high- efficient home applances and the high- efficient lighting such as fluorescent lamps and CFLs. This plan results in a 54% saving in building energy consumption cost. In addition, 15% reduction in investment cost is achieved as a result of the reduction of heating and cooling capacities. The industry energy efficiency plan advises to apply economizer, steam trap, air to fuel ratio regulator, air pre-heater, hot water recovery system, industrial combined heat & power, high efficient electric motors, motor controller drives in the cases for which the load profile is considerably variable, reciprocating compressors for the air flows less than 1000 liter per second, centrifugal compressors for the air flows more than 1000 liter per second, absorption chillers especially that of the direct fire ones. These energy efficiency measures could reduce the industry energy consumption by 11/8%. This will result in the prevention of 198 million tons of CO2, 370 thousands tons of Nox and one million ton of SO2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated energy network
  • Reference energy system
  • Energy efficiency measure
  • Long-term energy planning