نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت و همزمان با آن پیشرفت تکنولوژی، جوامع به سمت صنعتی شدن پیش می روند. لذا برای زندگی در این جامعه و تطبیق شرایط خود با شرایط مربوط داشتن دانش فراوان امری ضروری است. این امر نیز جز با آموزش فراگیر در سطح جامعه تحقق نمی یابد. در حال حاضر، دانشگاه ها به عنوان تنها مراکز آموزشی، در تربیت نیروهای کارآمد و متخصص و قراگیری امر آموزش در جوامع نقش بسزایی دارند. دانشگاه ها به لحاظ محدودیت هایی از جمله کمبود امکانات آموزشی و رفاهی هر ساله از میان سیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه ها به پذیرای تعداد کمی از آنها هستند. وجود این محدویت باعث محروم شدن افراد زیادی از آموزش و در نتیجه پایین آمدن سظح علمی و دانش عمومی جامعه می شود. بنابراین، نیاز به استفاده از آموزش از راه دور برای فراگیر شدن امر آموزش احساس می شود. از میان روشهای متعدد آموزش از راه دور، آموزش از طریق شبکه جهانی وب به عنوان روش بهتر معرفی می شود. این گونه آموزش به دلیل پیشرفت سریع و چشمگیر رایانه ها و شبکه های ارتباطی می تواند راهگشای بسیاری از معضلات آموزشی محسوب شود. یکی از جنبه های آموزش از راه دور از طریق شبکه جهانی اینترنت شبیه سازی دانشگاه های واقعی بر روی وب به منظور استفاده همگانی و ون محدودیت از آن است. از این امکان بر روی شبکه جهانی وب به عنوان دانشگاه مجازی نام برده می شو.د در این مقاله سعی شده است تا یک ساختار پایه ای برای دانشگاه های مجازی آینده ارائه و با پیاده سازی سرویس های یک دانشگاه واقعی به صورت نرم افزاری، عملی بودن یک ساختار پیشنهادی برای دانشگاه های اینده نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Infrastructure for a Virtual University

نویسندگان [English]

  • K. Zamanifar
  • S. Norooziyan
  • A. Sharifi sadeh

چکیده [English]

Not available