نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله معایب سیستم آموزش مهندسی شیمی در ایران از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لاز برای کاهش اثرهای منفی این معایب ارائه شده است. همچنین، اولویت های آموزش مهندسی شیمی در ایران بیان شده است. حذف گرایش ها در دوره کارشناسی برای افزایش فرصت های شغلی فارغ التحصیلان و تغییر ضریب درس شیم از 4 به 2 در گزینش دانشجو به منظور انتخاب دانش آموزان مستعدتر برای ادامه تحصیل در این رشته به عنوان دو اولویت اساسی مور توجه قرار گرفته است. توجه به برخی نکات در آموزش نوین مهندسی شیمی همراه با تأکید بر روش های ریاضی و کاربرد نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی، ارائه دروس آشنایی با مهندسی شیمی و آشنایی با منابع علمی مهندسی شیمی برای دانشجویان در ابتدای دوره به عنوان عوامل مهم مورد نقد قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Basic Change in Chemical Engineering Education in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Taheri
  • A. Rahimi

چکیده [English]

In this article chemical engineering education in Iran is reviewed. Some suggestions and modification are presented improving education in this field. It is believed that removing the titles of subspecialty from general title of chemical engineering would be beneficials to graduated, because they can find jobs in other area too. In entrance exam the weight of chemistry course should be reduced from a factor of 4 to 2, so the students with stronger math and physics can enter this field. A course of introduction to chemical engineering must be presented to freshmn student. Also it is suggested to pit more emphasis on math oriented software in chemical engineering. An introduction to chemical engineering literature and library search of freshmn students would be very helpful.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Chemical Engineering Syllabus
  • Chemical Engineering Minors