نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بازنگری ادواری محتوای دروس از جمله دروس عمومی، پایه و تخصصی از وظایف کمیته های شورای عالی برنامه ریزی بوده است که نیاز مبرم مدرسان و سیستم آموزشی کشور است. در این مقاله مقایسه ای اجمالی در مورد دروس پایه مهندسی شیمی، یعنی ریاضی، فیزیک و شیمی بین دبیرستان و دانشگاه صورت پذیرفته است. نتایج جداول مقایسه ای به خوبی نشان می دهد که اشتراکات بسیاری در عناوین دروس دانشگاهی و دبیرستانی وجود دارد. وجود اشتراکات متعدد بین دروس دبیرستان و دانشگاه موجب لزدگی و بی میلی دانشجویان و باعث افت تحصیلی آنها می شود. برنامه ریزی متمرکز با توجه به تنوع سطح پذیرفته شدگان، حضور مدرسان مجرب و وجود آزمایشگاه هایی برخوردار از حداقل کیفیت راه خوبی نیست. واگذاری اختیارات تعریف محتوای دروس با توجه به قابلیت ها، استعدادها و کیفیت دانشگاه های بزرگ راه حل مناسبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Review of Undergraduate Basic Courses in Chemical Engineering Curriculm

نویسندگان [English]

  • F. Farhadi
  • H. Taghdisiyan
  • S. Minapor

چکیده [English]

The systematic review of chemical engineering curriculum, including the Humanities, Social Sciences, Basic courses, Engineering Core and Technical specialties, is part of responsibilities of High Council of Cultural Revolution s subcommittees. This is a need for most of lecturers and the higher education system of Iran. In this paper a comparison is made between the content of physics, chemistry and mathematics taught in High schools and at the junior level of chemical engineering departments in Iran. The study shows that numerous existing overlaps between the topics at these two levels curriculum are the cause of students disappointment and their academic inefficiencies. The centralized planning of curriculum is not an adequate solution considering the diversity of admitted students skill level, different level of teachers skills and poorly equipped laboratories at high school. Considering the capabilities, qualities and capacities of big universities, the permission of independent education curriculum planning is a remedy. Furthermore basic Courses contents in chemical engineering curriculum should also be prepared in coordination with high school syllabuses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic courses
  • Chemical engineering education
  • General Physics
  • General Chemistry
  • Engineering Mathematics