نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به ناآشنا بودن دانشجویان قبول شده در رشته مهندسی شیمی با محتوای این رشته و دامنه کاری آن، درس دو واحدی " آشنایی با مهندسی شیمی" معرفی شده است. درس از دو قسمت آشنایی با دروس اصلی مهندسی شیمی و آشنایی با صنایع شیمیایی تشکیل شده است. در قسمت اول، دروس اصلی مهندسی شیمی توسط استادان مربوط  و به صورت موجز و حتی الامکان در یک جلسه معرفی می شود. در بخش دوم، مهمترین صنایعی که مهندسان شیمی در آنها نقش اول را ایفا می کنند، برای محل های بازدید در نظر گرفته می شوند. گزارش بازدیدهای صنعتی به علاوه، آزمون از مطالب ارائه شده در بخش اول نمره نهایی درس را مشخص می کند. در خاتمه، دو کتاب درسی برای راهنمایی دانشجویان و استادان آن درس معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interoducing An Orientation Course for Freshmen in Chemical Engineering

نویسندگان [English]

  • J. Shayegan
  • M. Mosaviyan

چکیده [English]

As the freshmen of chemical engineering departments are not usually familiar with the content of curriculum and the fate of chemical engineering graduates, an introductory course with the title “Acquaintance with chemical engineering and industries” is introduced. The course is divided into 2 sections. In the first part, the main topics of chemical engineering will be briefly introduced by professors who teach these topics. In the second part, a number of visits to the main chemical process industries are included and student are obliged to prepare a comprehensive report for each visit. Evaluation of these reports and the mark of final exam will be considered as students achievement
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering
  • Main Topics
  • Introduction to Chemical Engineering Chemical Engineering Syllabus